За училището

През 1959г. се открива Професионално училище по текстил в гр.Самоков. По-късно през учебната1971/72 година училището прераства в СПТУ по текстил. До1976г. Училището не разполага със собствена сграда, като учениците се обучават в сградата на гимназията (2 смяна) и в една от сградите на комбинат ”Рилски лен”.

През1976 училището получава една от сградите си (т.е сграда №1), в която се помещава и до днес. Сграда №2 е собственост на училището от1982г.