Новини

 • КРЪГЛА МАСА

  На 17 април в библиоетката на ПГ по туризъм по проект Искрата е у всекиго бе проведена Кръгла маса за обсъждане на проблемите

  Прочети публикацията

 • И ТИ ИМАШ ПРАВА

  Първата половина на месец май като дейност по проект Искрата е у всекиго по програма ДЪГА се реализира кампанията„И ти имаш права!“

  Прочети публикацията

 • Обучение чрез работа

  В Гимназията по туризъм от новата учебна година ще се осъществява дуално обучение. Дуалната паралелка се открива за първи път не само в общината, но и София област в сферата на професионалното образование и обучение.

  Прочети публикацията