Колектив

 Борислава Станилова Хаджийска, портфолио

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, български език и литература
образование - висше - магистър, специалност българска филология,
квалификация учител по български език и литература
от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
допълнителни курсове
1.        1. Изследователска дейност на учителя по БЕЛ
2.        2. Интегрални взаимодействия в образователния процес
  3. Валидиране
  4. Създаване на презентации с PREZZI
  5. Как да обучаваме с интерактивна дъска

Красимир Петков Димитров

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, български език и литература
образование - висше - магистър, специалност Българска филология  и Руски език
квалификация учител по български език и литература от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
допълнителни курсове
1.       1 Анализ на резултатите от ДЗИ

Димитър Емилов Апостолов - учител по програма "Заедно в час"

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, английски език
образование - висше - магистър, специалност Европейска публична администрация от Universiteit Maastricht,
Следдипломна квалификация  Английски език в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Квалификация Учител по английски език в средните училища
Венета Петрова Балевска
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, руски език
образование - висше - магистър, специалност
1. Руска филология
2. Психология
квалификация специалист по руски език и литература от Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Елена Иванова Ковачева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по Информатика и информационни технологии
образование - висше - магистър, специалност Информатика от Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
квалификация Магистър по информатика, Учител по информатика и математика
допълнителни курсове
1.     1. Обучение за работа с интерактивна дъска
Генади Генов
Елиана Захариева Телийска
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по Биология и здравно образование
образование - висше - магистър, специалност
1. Биология и химия и квалификация учител по биология и химия от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
2. Немска филология и квалификация учител по немски език в средните училища от Софийски университет "Св. Климент Охридски"
допълнителни курсове
1.       Нови учебни програми
Михаил Василев Михайлов
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по География и икономика
образование - висше - бакалавър, специалност География, квалификация Бакалавър по география от Софийски университет "Св. Климент Охридски“
следдипломна квалификация Учител по география и икономика от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Елияна Любомирова Кичева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по История и цивилизация
образование - висше - магистър, специалност История и география
квалификация Учител по история и география
от Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
допълнителни курсове: Оценяване
Димитринка Иванова Янева
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по Физическа култура и спорт
образование - висше - магистър, специалност физическо възпитание
квалификация Учител по физическо възпитание и треньор по туризъм - ориентиране
от Национална спортна академия – София
допълнителни курсове: Агресия
Оля Борисова Георгиева - Стринска
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по Обществени науки
образование - висше - магистър, специалност политологияПр/НПП Учител по философски дисциплини,
квалификация магистър по политология, Пр/НПП Учител по философски дисциплини
от Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
допълнителни курсове: Агресия
  
Николай Петров Ковачев
Старши учител, теоретично обучениепо ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
образование - висше - магистър,
специалност: Технология на животинскитехранителни продукти, на консервирането и на общественото хранене, квалификация инженер-технолог от Университет по хранителни технологии - Пловдив
Педагогическа правоспособност  от Институт за подготовка на учители - Ямбол
допълнителни курсове
Организация на труда на стопанския ръководител
Валидиране
Работа в интеркултурна среда
Самооценяване на професионалното образование
 
Мариана Петрова Бакрачева
Старши учител, теоретично обучениепо ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
образование - висше - магистър, специалност Технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото  хранене,
квалификация: Инженер-технолог от Университет по хранителни технологии - Пловдив
допълнителни курсове
1. Ангажиментите на България в Глава 18 и Глава 2
2. Как да обучаваме с интерактивна дъска
3. Самооценяване
4. Е-twining
Надка Маринова Николова
Старши учител, теоретично обучениепо ПН - Пътувания, туризъм и свободно време
образование - висше - магистър, специалност: Международен туризъм,
квалификация Икономист от Университет за национално и световно стопанство - София
2. Организация на туристическото обслужване от Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас
допълнителни курсове:
1Ангажиментите на България в Глава 18 и Глава 2
2. Как да обучаваме с интерактивна дъска
3. Нови методи за преподаване по професионална подготовка
 
Елена Богомилова Сердарева
Старши учител, учебна практика ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
образование - висше - магистър, специалност  Общественото  хранене,
квалификация: Инженер от Университет по хранителни технологии - Пловдив
допълнителни курсове
1. Ангажиментите на България в Глава 18 и Глава 2
2. Методика на обучението по БДП
3. Валидиране
4. Как да обучаваме с интерактивна дъска
5. Е-twining
6. Нови методи за преподаване по професионална подготовка
7. Сомелиерство
Албена Боянова Попова
Старши учител, учебна практика ПН - Пътувания, туризъм и свободно време
образование - висше - бакалавър, специалност: Хранителна  промишленост и туризъм,
квалификация технолог от Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград
2. Учител по учебна и производствена практика - ОХ от ИУП Сливен
допълнителни курсове:
1. Ангажиментите на България в Глава 18 и Глава 2
2. Методически насоки за оценка на профес. профили
3. Валидиране
4. Самооценяване
Румен Петров Тодоров
Снежана Иванова Деянова
Заместник-директор по учебната дейност, образование - висше - магистър,
специалност Физика и математика, квалификация Учител по физика и математика от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Допълнителна квалификация Информатика, Учител по информатика от Софийски университет "Св. Климент Охридски"
допълнителни курсове:
1.Усвояване на фондове
2.Нови учебни програми
3.Самооценване