Профил на копувача

Публична покана с предмет: Ремонт и трайно възстановяване на сградата на ПГ по туризъм – Самоков – Сграда №2 

ОБЯВА И ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ download document icon

Срок за подаване на офертите – до 28.08.2018 г. вкл.

Дата и час на отваряне на офертите – 29.08.2018 г. 10 часа

Публична покана

Публична покана с предмет