Проекти

Проект BG05M20P001-2.011-0001" Подкрепа за успех"

Проект № 2017-1-BG01-KA102-035482 "Малките тайни на голямата френска кухня"

Документи - Проект "Твоят час"

"Твоят час"

Проект № 2016-1-BG01-KA102-023051 "В кухните на Ирландия"

Програма Еразъм+ проект "Да готвим вкусно по френски"

BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

Леонардо да Винчи, мобилност, 2013/2014, "Италиански опит в културния туризъм"

Проект BG051PO001 - 3.3.07 - 0001 "Ученически практики”

Програма "Коменски" 2012/2014 Двустранни партньорства

Програма "Коменски" 2012/2014 Мностранни партньорства

Леонардо да Винчи 2012/2013 "НЕМСКИ ОПИТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ"

Документи за кандидатстване

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016835970882 ПГ по туризъм участва в НП "Иновации в действие" за обмяна на иновативен опит в периода от 05.11.2019г. до 07.11.2019г.; училище партньор - НПГПТО "Михаил Ломоносов" гр. София