Учебни планове


Випуск 2014 - 2019
"Кетъринг" прием след VII клас, изтегли

Випуск 2014 - 2018
"Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" прием след VIII клас, изтегли

Випуск 2013 - 2018
"Кетъринг" прием след VII клас, изтегли
"Организация на туризма и свободното време" прием след VII клас, изтегли

Випуск 2013 - 2017
"Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" прием след VIII клас, изтегли
"Организация на хотелиерството" прием след VIII клас, изтегли

Випуск 2012 - 2017
"Кетъринг" прием след VII клас, изтегли

Випуск 2012 - 2016
"Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" прием след VIII клас, изтегли

Випуск 2011 - 2016
"Организация на туризма и свободното време" прием след VII клас, изтегли

Випуск 2011 - 2015
"Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" прием след VIII клас, изтегли

Випуск 2010 - 2015
"Организация на туризма и свободното време" прием след VII клас, изтегли
"Икономика и мениджмънт" прием след VII клас, изтегли

Национални изпитни програми
"Кетъринг"
"Организация на туризма и свободното време"
"Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"
"Организация на хотелиерството"
"Икономика и мениджмънт"

Държавни образователни изисквания
"Кетъринг"
"Организация на туризма и свободното време"
"Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"
"Организация на хотелиерството"
"Икономика и мениджмънт"