Върни се нагоре

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Професионална гимназия по туризъм

град Самоков

Коя от следните професии смятате за най- атрактивна?

Ресторантьор - 25%
Хотелиер - 25%
Екскурзовод - 0%
Аниматор - 37.5%
Туристически агент - 0%
друга... - 12.5%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 27 Май 2016 - 11:12

ГРАФИЦИ за 2018/2019 учебна година:

График за провеждане на изпитите с учениците на самостоятелна форма на обучение за сесия януари – февруари на учебната 2018/2019 учебна година

 

ГРАФИЦИ за 2017/2018 учебна година:

График за провеждане на държавни изпити по професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

График за приемното време на учителите (консултации)

График за консултиране на родители, ученици и водене на задължителната документация

 

 

 

ГРАФИЦИ И СПИСЪЦИ за 2016/2017 учебна година:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ УЧЕНИЦИ ДО ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ УЧЕНИЦИ ДО ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

ГРАФИК- ЗАЛИ И МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 Самостоятелна форма на обучение 

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 1. График за провеждане на консултации с учениците на самостоятелна форма на обучение за сесия февруари на учебната 2016/2017 година

  2. График за провеждане на изпитите с учениците на самостоятелна форма на обучение за сесия януари – февруари на учебната 2016/2017 година 5.12.2016 г. – 20.01.2016 г.

 3. График за провеждане на консултации с учениците на самостоятелна форма на обучение от IXXII клас за сесия май/юни на учебната 2016/2017 година

 4.  График за провеждане на изпитите с учениците на самостоятелна форма на обучение IXXIIклас за сесия май/юни на учебната 2016/2017 година 05.06.2017 г. – 30.06.2017 г.

Графици II срок 2015/2016 учебна година

График класни и контролни работи

График за приемното време на учителите (консултации)

График за консултиране на родители, ученици и водене на задължителната документация

 

ЗАПОВЕДИ:

Заповед за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по практика на специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Заповед № РД09-1225/28.08.2015 г. за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2015/2016 година

 

 

Copyright © 2019 Професионална гимназия по туризъм Rights Reserved.