Върни се нагоре

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Професионална гимназия по туризъм

град Самоков

Коя от следните професии смятате за най- атрактивна?

Ресторантьор - 25%
Хотелиер - 25%
Екскурзовод - 0%
Аниматор - 37.5%
Туристически агент - 0%
друга... - 12.5%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 27 Май 2016 - 11:12

Начин на кандидатстване

Приемът на ученици след завършен VII клас (с тест) се извършва централизирано. Ученикът подава в училище определено от Началника на РИО Софийска област в срока по графика следните документи:

   1. Заявление за участие в класиране с подредени желания;

   2. Копие на удостоверението за завършен  VII клас;

   3. Копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатства в друга област;

   4. Копие от медицинското свидетелство, удостоверяващо, че обучението по съответната специалност не е противопоказно за здравословното състояние на ученика, издадено от лекуващия лекар на ученика.

Балообразуване

Удвоената оценка от изпита по математика.

Удвоената оценката от изпита по БЕЛ.

Оценката по География и икономика от 7 клас.

Оценката по Български език и литература от 7 клас.

СПЕЦИАЛНОСТИ

  Специалност: Организация на туризма и свободното време ,
  Професия: Организатор на туристическа агентска дейност
  с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ език

учебен план

След завършването на обучението, ученикът трябва да може:

 - да предоставя информация и детайлно да познава предлаганите продукти  - дестинация, маршрути, забележителности, допълнителни екскурзии, потенциални рискове и заплахи, визови и паспортни формалности) и/или услуги; климатични, географски и други особености, език, култура,

 - прави резервации и настаняване, осигурява самолетни/жп/автобусни/фериботни и други билети, наем на автомобили (рент-а-кар)

 - предлага екскурзии, като предоставя информация относно туристически забележителности, атракции, цени и ценови условия, консултира клиентите при избора на пътуване

   

 

Компетенции

След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, ученикът придобива редица компетенции. Той ще:

  • Може правилно и законоцелесъобразно да планира и организира дейността на фирмата;
  • Познава основните принципи в пазарната икономика;
  • Използва активно основните инструменти за мениджмънт;
  • Познава и прилага действащото законодателство и Закона за туризма;
  • Извършва контрол като добре администрира цялостната дейност на туристическата фирма или хотела;
  • Притежава нужния обем от знания по маркетинг и реклама и управление на човешките ресурси в туризма;
  • Владее в необходима степен съвременните информационни и управленски технологии и успешно ще ги прилагана практика;
  • Владее добре английски език;
  • Спазва нормите за професионална етика и морал на съвременнния мениджър;
  • Провежда маркетингови проучвания и осъществява ефективна рекламна кампания.    

Възможности за реализация

 

След завършване на специалността „Организация на туризма и свободното време" учениците ще притежават необходимите знания и умения за реализация в следните насоки: туристически агенти, екскурзоводи, аниматори, мениджъри на хотели, управители на заведения, както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес.

 

 

 

Copyright © 2019 Професионална гимназия по туризъм Rights Reserved.