Върни се нагоре

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Професионална гимназия по туризъм

град Самоков

Коя от следните професии смятате за най- атрактивна?

Ресторантьор - 25%
Хотелиер - 25%
Екскурзовод - 0%
Аниматор - 37.5%
Туристически агент - 0%
друга... - 12.5%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 27 Май 2016 - 11:12

Специалности:

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, Дуална форма на обучение

Професия: Ресторантьор

   Учениците ще придобият знания по:

- създаване на условия и организиране изпълнението на правилата за хигиенни и  производствени практики и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;.

- организиране и контролиране технологичния процес за производство на ястия и напитки  и тяхното сервиране в ресторанта;

 - участие в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;

- планиране асортимента от ястия и напитки;

- създаване и въвеждане на нови рецепти;

- контрол на качеството и количеството на храната.

 Възможности за реализация

Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности: управител на заведение за обществено хранене; управител ресторант; управител снекбар; главен готвач; отговорник търговска зала; салонен управител.

Специалност: Организация на хотелиерството, учебен план

Професия: Хотелиер

 

Компетенции

- да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа вхотелиерството;

 - да прилага уменията по чужд език на работното място;

 - да прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език;

 - да прилага технологията на туристическото обслужване;

 - да оперира с машини и съоръжения в хотелиерството;

 - да познава икономиката и мениджмънта в хотелиерството;

 - да познава правната уредба в туризма;

 - да има познания по културология и делово общуване;

  - да има познания по маркетинг и реклама.

Възможности за реализация

Управител на хотел, ръководител, отдел в хотел, управител къмпинг, управител къща за гости, управител мотел, както и да развивате самостоятелен бизнес - хотел, къща за гости и т.н.

 

 

Copyright © 2019 Професионална гимназия по туризъм Rights Reserved.