Върни се нагоре

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Професионална гимназия по туризъм

град Самоков

Коя от следните професии смятате за най- атрактивна?

Ресторантьор - 25%
Хотелиер - 25%
Екскурзовод - 0%
Аниматор - 37.5%
Туристически агент - 0%
друга... - 12.5%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 27 Май 2016 - 11:12

Приложение 1  Декларация за постигнати образователните резултати (за отличен успех)

Приложение 2 Декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (стипендия за успех и доход)

Приложение 3  Декларация за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение 4  Декларация за ученици без родители

Приложение 5  Декларация за eднократна целева стипендияза преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование (за закупуване на учебници)

Приложение 6  Декларация за eднократна целева стипендияза преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

Приложение 7  Декларация за eднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност /участие в национални и международни кръгове на олимпиади и състезания от календара на МОН

 

Copyright © 2019 Професионална гимназия по туризъм Rights Reserved.