Програма

Седмично разписание - дневна форма 1ви срок                          Седмично разписание на учителите - дневна форма 1ви срок            

VIII А клас                                                                                     Борислава Хаджийска                   Димитринка Янева               Десислава Николова

VIII Б клас                                                                                      Николай Ковачев                         Мариана Бакрачева              Соня Китанова

IX  А клас                                                                                        Снежана Деянова                         Елена Сердарева                 Илияна Петрова

IX Б клас                                                                                         Красимир Димитров                       Албена Попова

X А клас                                                                                          Венета Балевска                            Румен Тодоров

XI А кас                                                                                           Елияна Кичева                               Анна Харалампиева

XI Б клас                                                                                          Михаил Михайлов                          Станка Войнска

XII А клас                                                                                          Оля Георгиева                              Радостина Грозданова

XII Б клас                                                                                         Елиана Телийска                            Пенка Боянова

Седмично разписание - вечерна форма 1ви срок           Седмично разписание на учителите - вечерна форма 1ви срок                          

IX В клас                                                                    Елена Сердарева     Илияна Петрова      Радостина Грозданова    Елияна Кичева     Мариана Бакрачева

X Б клас                                                                         Соня Китанова       Станка Войнска       Николай Ковачев       Венета Балевска     Елиана Телийска

                                                                                  Михаил Михайлов      Оля Георгиева       Красимир Димитров